นงลักษณ์ บุญแสง

“การออกแบบสถาปัตย์ ไม่ใช่แค่การออกแบบบ้าน แต่เป็นการทำความเข้าใจ ใช้เหตุผลในการจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการ แนวทาง หรือกระบวนการ ที่เราคิดและทำอย่างเหมาะสมผ่านแรงบันดาลใจใหม่ๆ อยู่เสมอ”

 

การศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : 4 ปี

ความสนใจ : สถาปัตยกรรมแนว Modern Tropical Style (รูปแบบร่วมสมัยสำหรับเขตร้อนชื้น)

ใบประกอบวิชาชีพ :

 

ความชอบศิลปะและวิทยาศาสตร์ทำให้นงลักษณ์เลือกเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การเข้ามาสู่โลกของสถาปนิกทำให้เธอพบว่า สถาปัตย์ไม่ใช่แค่การออกแบบบ้านหรืออาคาร สถาปัตย์สอนให้เธอรู้จัก ‘การจัดการชีวิตและการใช้เหตุผล’ ทั้งต่อตนเอง และต่องานที่ออกแบบ

ประสบการณ์ในการทำงานทำให้เธอพบว่า ‘กระบวนการ’ เป็นสิ่งสำคัญ ทุกการทำงานไม่ได้มีแค่จุดเริ่มต้นและปลายทางเท่านั้น สิ่งที่ควรใส่ใจทุกครั้งคือกระบวนการที่จะทำให้งานออกแบบสำเร็จได้ผลตามที่คาดหวัง ความสนุกในการทำงานด้านสถาปัตยกรรมสำหรับเธอคือ ทุกสิ่งที่ได้คิด ทุกสิ่งที่ได้ทำ มักจะเป็นสิ่งใหม่ๆ เสมอ ซึ่งเธอให้นิยามของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “มันทำให้เรารู้ว่า เรา สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด”

 

เลือกเรียนคณะสถาปัตย์เพราะชอบศิลปะและวิทยาศาสตร์ การเรียนในคณะสถาปัตย์ทำให้พบว่านี่คือคณะที่ตอบโจทย์ของตัวเองมาก เพราะสถาปัตย์สอนให้เรารู้จักจัดการชีวิตและการใช้เหตุผล ปลูกฝังสิ่งที่เรียกว่า ‘กระบวนการ’ ให้เราตั้งแต่ต้น เมื่อสะท้อนสู่การทำงานจริงในฐานะสถาปนิก นี่เป็นเรื่องที่เรานำมาใช้ได้จริงในการทำงานให้กับลูกค้า เราต้องทำด้วยความเข้าใจและมีระบบ ทุกอย่างรวมทั้งงานออกแบบไม่ใช่สิ่งที่มองแค่ต้นทางกับปลายทาง แต่ต้องสร้างกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างมันสำเร็จได้

สิ่งที่ชอบในงานสถาปัตย์คือ สิ่งที่ได้คิด สิ่งที่ได้ทำ ในแต่ละโปรเจ็กต์ เป็นสิ่งใหม่เสมอ ทำให้เรารู้ว่า เรามีศักยภาพและสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PORPLAN.COM

Forgot your details?

or

Create Account