อัธพล ชูจิตต์, บุณยนุช ตันวัฒนาดำเนิน

บอย-แนน

อัธพล ชูจิตต์ , บุณยนุช ตันวัฒนาดำเนิน

“เราตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้งานที่ “ดีที่สุด” เพราะงานที่เรารู้สึกดี เมื่อส่งต่อไปยังคนอื่นๆ เขาย่อมได้รับความรู้สึกที่ดีไปด้วยเช่นกัน”

 

ทั้งคู่ เลือกเรียนสายวิทย์-คณิตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะสนใจวิธีคิดหาคำตอบแบบ วิทยาศาสตร์ เมื่อเรียนจบทั้งคู่พบว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่รักคือการวาดภาพ ถ่ายภาพ และการท่องเที่ยว คณะสถาปัตย์จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หลังจากเรียนรู้และได้ผ่านประสบการณ์ทำงานในฐานะสถาปนิก

ทั้งคู่พบว่าการเป็นสถาปนิกเป็นอาชีพที่ใช้ทั้ง เรื่องเหตุผลและความงาม สองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทั้งคู่ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการออกแบบร่วมกับการคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อผู้ใช้ ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้มีโอกาสทำโปรเจคต่างๆมากมายอาทิเช่น บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม รวมถึงห้างสรรพสินค้า และจัดสรรเวลาสำหรับการออกเดินทางเพื่อไปดูงานสถาปัตยกรรมระดับโลกที่น่าสนใจในทุกๆ ปีทุกครั้งที่ออกเดินทางก็จะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่กลับมาเติมเต็มให้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ทั้งคู่เชื่อและยึดมั่นเสมอคือ ‘การตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด’ เมื่อได้งานที่ตัวเองยอมรับว่าดีที่สุดแล้ว งานนั้นจึง จะเป็นงานที่เหมาะสมที่จะส่งต่อให้คนอื่นๆ นำไปใช้ต่อไป

 

ความสนใจ : สเปซในงานสถาปัตยกรรมที่ให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ต่อผู้ใช้งาน, งานสถาปัตยกรรม ประเภทรีสอร์ทและโรงแรม

ประสบการณ์ : 7 ปี, 3 ปี

 

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 PORPLAN.COM

or

Log in with your credentials

Forgot your details?