COMFORT 01 / ลม-การระบายอากาศ

TERRACE HOUSE นําแนวคิดจาก ‘ชานบ้าน’ ของไทย มาประยุกต์ใช้กับการทําพื้นที่โถงชั้นล่างซึ่งสามารถเปิดโล่งเชื่อมโยงสเปซกับทางเดินไม้รอบบ้านและสวน ทําให้ลมเข้าได้ทุกทิศทาง สร้างความเย็นด้วยการเปิดให้มีช่องลมสูง double space ให้อากาศร้อนเคลื่อนตัวผ่านสู่ชั้นสองซึ่งทําสเปซเปิดโล่งเหมือนเป็น ‘ชาน’ ชั้นบนของบ้าน ช่วยให้เกิดความโปร่งและการหมุนเวียนอากาศอย่างต่อเนื่อง ในวันสบายๆ คนที่อยู่ในบ้านสามารถอาศัยลมธรรมชาติช่วยคลายร้อนและประหยัดการใช้แอร์ได้

 

TERRACE HOUSE มีพื้นส่วนกลางที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยนําแนวคิดจาก ‘ชานบ้าน’ ของบ้านไทย ทั้งเรื่องสเปซ มุมมอง ความโปร่งและการระบายอากาศ มาประยุกต์เข้ากับพื้นที่ของบ้านทั้งสองชั้น

ชั้นล่างทําพื้นที่ส่วนกลางเป็นโถงโล่ง (open plan) มีประตูบานเฟี้ยมกระจกที่สามารถเปิดได้โดยรอบ เพื่อรับลมธรรมชาติ หรือปิดเพื่อใช้แอร์ ซึ่งเมื่อมีการเปิดผนังทั้งหมดจะส่งผลให้เกิดพื้นที่ใช้งานที่กว้างขึ้น เหมือนเป็นพื้นที่โล่ง

ทั้งยังทําพื้นที่ชาน-ม้านั่งไม้ริมสระบัวด้านนอกต่อจากทางเดินฝั่งทิศเหนือ (ใกล้กับทางเข้าบ้าน) ส่งผลให้ความรู้สึกในการใช้พื้นที่ต่อเนื่องกันทั้งจากภายในและภายนอก (inside out) ในขณะเดียวกันก็ทําให้ลมผ่านได้เต็มที่ ซึ่งสระบัวก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการสร้างความเย็นและสภาวะน่าสบายให้เกิดขึ้น

และเพื่อให้การระบายอากาศมีการถ่ายเทอย่างต่อเนื่อง สถาปนิกได้เปิดช่องด้านบนพื้นที่นั่งเล่นให้มีความสูงเป็น double space ให้อากาศร้อนระบายขึ้นด้านบน พร้อมกับติดพัดลมเพดานตัวใหญ่เพื่อช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของลมในวันที่อากาศนิ่ง หรือต้องการลดอุณหภูมิให้เร็วขึ้น โดยอากาศร้อนสามารถระบายหรือกระจายตัวผ่านช่องว่างเหนือราวกันตกของโถงนั่งเล่นชั้นสอง ที่ทําเป็นช่องเปิดสําหรับให้อากาศไหลเวียนเข้ามาในตัวบ้านชั้นบน

อากาศภายในชั้นสองนี้สามารถระบายจากทางระเบียงของโถงนั่งเล่นและช่องหน้าต่างข้างห้องเก็บของซึ่งอยู่คนละฝั่งของตัวบ้าน ทําให้เกิดการถายเทอากาศและลมธรรมชาติในตัวบ้านได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังออกแบบให้ชั้นสองมีระดับเพดานสูงกว่าระดับปกติเพื่อให้ความร้อนลอยตัวขึ้นสูง ลดอุณหภูมิภายในห้อง รวมถึงทําหลังคาเป็นหลังคามุงกระเบื้องติดฉนวนกันความร้อนช่วยลดอุณภูมิจากภายนอกด้วย

 


แบบบ้านจาก|พอแพลน|

สถาปนิก
อัธพล ชูจิตต์ ภ.สถ-15xxx
บุณยนุช ตันวัฒนาดำเนิน ภ.สถ-17xxx

 

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 PORPLAN.COM

or

Log in with your credentials

Forgot your details?